Corporate policies

Syftet med Orrön Energys policyer är att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett effektivt och ansvarsfullt sätt och med tydliga ansvarsfördelningar

Vår drivkraft är att uppnå bästa möjliga resultat i alla delar verksamheten och vi tillämpar därför samma professionella och ansvarsfulla synsätt gentemot människor, miljö och samhälle. Vår uppförandekod och policyer fastställer de riktlinjer som alla medarbetare är skyldiga att följa för att säkerställa att vi möter detta åtagande.

Corporate policies booklet