Vänligen observera att endast vissa sidor på vår hemsida finns tillgängliga på svenska. För en mer fullständig överblick av Orrön Energy, vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete hänvisar vi till våra engelska sidor.

Alla våra pressmeddelanden, kvartalsrapporter, årsredovisningar och relaterade dokument finns tillgängliga på svenska via följande länkar:

-> Pressmeddelanden

-> Kvartalsrapporter, årsredovisningar och relaterade dokument

Sidor tillgängliga på svenska: