Medarbetar-LTIP
Den extra bolagsstämman som hölls den 16 juni 2022 beslutade om att inrätta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram i form av ett aktieoptionsprogram för bolagsledningen och andra anställda i Bolaget, kallat Medarbetar-LTIP 2022. Syftet med att inrätta ett nytt långsiktigt aktierelaterat program var att linjera bolagsledningen och övriga anställdas intressen med aktieägarnas intressen, samt att erbjuda en marknadsmässig ersättning i en ny verksamhet som bidrar till kontinuitet, engagemang och gynnsam aktiekursutveckling.

Årsstämman 2023 beslutade att inrätta ett liknande långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram, Medarbetar-LTIP 2023.

Styrelse-LTIP
Den extra bolagsstämman 2022 beslutade att inrätta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram av engångskaraktär för styrelseledamöter, kallat Styrelse-LTIP 2022.

Dokument