Orrön Energy AB (publ)

Hovslagargatan 5
SE – 111 48 Stockholm
Sweden

Tel +46 8 440 54 50
Fax +46 8 440 54 59

Organisationsnummer 556610-8055.

Kontaktuppgifter avseende media och investerarfrågor finns på sidorna Investors.

Personuppgifter: I enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen kommer Orrön Energy som personuppgiftsansvarig att behandla dina personuppgifter för att hantera ditt ärende. I enlighet med gällande bestämmelser har du rätt att ta del av, korrigera, radera och invända mot hanteringen av dina personuppgifter.

För mer information om dina rättigheter, hur vi behandlar dina personuppgifter, den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter, hur vi skyddar dina personuppgifter och vem du ska kontakta om du behöver ytterligare information, se vår Integritetspolicy.

Vänligen notera att vi inte accepterar eller hanterar reklam eller affärserbjudanden, som inte efterfrågats.