lundinsudanlegalcase.com

I november 2021 beslutade Åklagarmyndigheten att väcka åtal mot Ian H. Lundin samt Alex Schneiter, som vid tidpunkten var styrelseordförande respektive styrelseledamot i Lundin Energy, i förhållande till tidigare verksamhet i Sudan mellan åren 1999 och 2003. Bolaget är fast övertygat om att det inte finns någon koppling mellan någon representant för bolaget till de påstådda huvudbrotten. Bolaget är fast förvissat om att Lundin bidrog till utveckling i Sudan och att verksamheten bedrevs på ett ansvarsfullt sätt, som en del av ett internationellt konsortium och helt i linje med den policy för konstruktivt engagemang som uppmuntrades av FN, EU och Sverige vid den tiden. Mer information om Åklagarmyndighetens beslut att väcka åtal finns i Lundin Energys pressmeddelande från den 11 november 2021, tillgängligt här . Lundin Energys pressmeddelande från den 12 november 2021, med ifrågasättande av den rättsliga grunden för Åklagarmyndighetens åtal, finns tillgängligt här .

Mer information om Lundins tidigare verksamhet i regionen, ärendet fram till dagens datum samt våra farhågor över den rättsliga processen finns tillgängligt på www.lundinsudanlegalcase.com