Icke Regulatorisk

Orrön Energy AB (“Orrön Energy” eller “bolaget”) meddelar att bolaget expanderar sin verksamhet till Storbritannien, och har säkrat tillgång till elnätsanslutningar för förnybara energiprojekt i ett tidigt stadie.

Orrön Energy meddelade tidigare i år att bolaget utökat sitt geografiska verksamhetsområde till att omfatta Frankrike och Tyskland, och meddelar nu att den europeiska portföljen utökas till att inkludera initiering av egenutvecklade projekt i ett tidigt stadie i Storbritannien. Bolaget har säkrat tillgång till elnätsanslutningar i Storbritannien, vilket möjliggör initiering av projekt inom solenergi och batterilagring i ett tidigt stadie. Detta syftar till att skapa en långsiktig tillväxt som kompletterar tillväxtmöjligheterna på kort sikt i den nordiska portföljen. Expansionen i Storbritannien leds av ett erfaret utvecklingsteam som även leder bolagets aktiviteter i Frankrike och Tyskland.

Daniel Fitzgerald, vd kommenterar:
“Vi ser att det finns fantastiska möjligheter att skapa en storskalig och långsiktig tillväxt genom att gå in i ett tidigt stadie av initiering och egenutvecklade projekt i Storbritannien. Genom att säkra en attraktiv portfölj av nätanslutningar tar vi våra första steg mot att utveckla nya projekt inom förnybar energi och vi kommer att sträva efter att utveckla denna portfölj ytterligare tillsammans med ett erfaret utvecklingsteam i Storbritannien. Att vi utökar vårt marknadsområde till att inkludera Storbritannien är det senaste i en rad strategiska satsningar för Orrön Energy, och stärker bolagets närvaro ytterligare inom alla stadier av förnybara energiprojekt.”

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson
Director Corporate Affairs and Investor Relations
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström
Communications Lead
Tel: +41 79 431 63 68
jenny.sandstrom@orron.com

Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden och Europa. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.

Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

 

Bilaga