Icke Regulatorisk

Orrön Energy AB (“Orrön Energy” eller ”bolaget”) beklagar att meddela att bolagets tidigare styrelseledamot Lukas H. Lundin har avlidit vid 64 års ålder den 26 juli 2022 i Genève, Schweiz, efter att ha kämpat mot cancer i hjärnan under två års tid.

Under de senaste 40 åren har Lukas Lundin varit drivande bakom den mycket framgångsrika företagsgruppen Lundin Group of Companies, samt Lundin Energy som nyligen transformerades till Orrön Energy. Lukas startade sin karriär inom den internationella energi- och gruvsektorn i början av 1980-talet och arbetade sida vid sida med sin far, den framlidne Adolf H. Lundin.

Under ledning av Lukas och hans bror Ian, och i nära samarbete med resten av familjen Lundin, har Lundin Group of Companies vuxit till en internationellt erkänd grupp av energi- och gruvföretag. Gruppen har verksamhet över hela världen och sysselsätter mer än 15 000 anställda och skapar möjligheter för tiotusentals fler.

De 11 bolagen som utgör Lundin Group of Companies har ett sammanlagt börsvärde på över 11 miljarder USD.

Lukas Lundin var tidigt involverad i Lundin Energy och dess föregångare. Han var även avgörande i den nyligen slutförda sammanslagningen av Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet med Aker BP, en transaktion som skapade det som idag är Orrön Energy.

Lukas Lundins söner Harry, Jack och William säger i ett gemensamt uttalande:

”Vår far är vår största inspirationskälla. Hans passion för de branscher som han ägnade sitt liv åt var oöverträffad. Lukas såg människor som nyckeln till framgång och han ägnade årtionden åt att skapa några av industrins starkaste ledningsgrupper. Han strävade alltid efter att ge möjligheter och handlingsutrymme till de som arbetade med honom och uppmuntrade oss alltid att sikta högre. Vi kunde inte haft en bättre far och mentor.

Vår familj är oerhört ledsen över Lukas bortgång, men finner tröst i vetskapen om att hans arv kommer att leva vidare i generationer framöver. Efter att ha arbetat sida vid sida med Lukas under många år ser vi alla fram emot att fortsätta bygga vidare på bolagen inom the Lundin Group of Companies framgångar med stöd av våra aktieägare, intressenter och inte minst de lokalsamhällen där vi är verksamma. Bolagen i Lundin Group är starkare än någonsin och från familjen Lundin står vi enade i vårt åtagande om att förbli långsiktiga aktieägare.”

Daniel Fitzgerald, vd för Lundin Energy kommenterar:

“Lukas Lundin har inte bara varit avgörande för de framgångar och tillväxt som bolagen inom the Lundin Group of Companies haft, utan även för att ha skapat och vårdat den företagskultur, ledarskap och de tillgångar som kontinuerligt har levererat värde till aktieägare och intressenter under många decennier. Med en smittsam entusiasm och drivkraft för affärer såg han outnyttjad potential och möjligheter där andra inte gjorde det. Hans långsiktiga vision gjorde det möjligt för bolag att skapa betydande värde, även under längre perioder av svåra marknadsförhållanden.”

Jag är hedrad över att ha fått arbeta med Lukas, och på Orrön Energys vägnar går våra tankar och kondoleanser till familjen Lundin. Vi kommer att sakna Lukas energi, vision och orubbliga beslutsamhet men hans arv kommer att leva vidare genom oss alla i Lundin Group, vägledda av nästa generation från familjen Lundin.”

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson 
Director Corporate Affairs and Investor Relations 
Tel: +46 701 11 26 15 
robert.eriksson@orron.com  

Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och del av Lundin Group of Companies. Orrön Energy har en portfölj av högkvalitativa och kassaflödesgenererande tillgångar i Norden och är skuldfritt med kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt. Med en större aktieägare, ledning och styrelse som har bevisad förmåga att skapa organisk tillväxt, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.


Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Bilaga